Χάρτης κάλυψης δικτύου οπτικών ινών

Μπλέ χρώμα: Δίκτυο οπτικών ινών 
Πράσινο χρώμα: Μελλοντική επέκταση δικτύου οπτικών ινών