Προσαρμοσμένες Υπηρεσίες

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Προσαρμόστε τις ανάγκες σας

Προσαρμόστε το πακέτο σύνδεσης σας στις δικές σας ανάγκες, επιλέξτε ταχύτητα Download & Upload, Point-to-Point ραδιοζεύξη, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Προηγμένες υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων, ολοκληρωμένη υποστήριξη, καθοδήγηση αγοράς αλλά και λύσεις προσαρμοσμένες σε οποιαδήποτε επαγγελματική ανάγκη.

Οι υπηρεσίες παρέχονται συνδρομητικά ή και ανά περιστατικό.

Ενημερωθείτε σχετικά με τις προσαρμοσμένες υπηρεσίες μας