Αρχεία Καταγραφής

Η GSNET έχει ενσωματώσει στις εφαρμογές της τη δυνατότητα δημιουργίας Αρχείων Καταγραφής της Χρήσης τους (logs).

Τα συγκεκριμένα αρχεία εξυπηρετούν την ηλεκτρονική ασφάλεια και επιβεβαίωση πρόσβασης στις εφαρμογές, ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε παραβίαση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.

Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι η καταγραφή ανά ημεροχρονολογία- ώρα- λεπτά- δευτερόλεπτα, του συνόλου των ενεργειών πρόσβασης του εξουσιοδοτημένου χρήστη, από την είσοδο του στο σύστημα με την χρήση των username/ password που διαθέτει, καθώς και πραγματοποιούμενες ενέργειες- είσοδοι ανά λειτουργία που πραγματοποιείται.

Τα logs καταγράφουν επιπλέον τη συσκευή, το φυλλομετρητή (browser) καθώς και τη διεύθυνση IP του χρήστη.

Από την ολοκλήρωση του κάθε log, αυτό κρυπτογραφείται και αποθηκεύεται στο αρχείο back-up της εφαρμογής-ιστότοπου.