Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών

Internet Leased lines

Μισθωμένα κυκλώματα υψηλής αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ποιότητας της υπηρεσίας.

Μικροκυματικές ζεύξεις

Ασύρματη διασύνδεση 2 ή περισσότερων σημείων μεταξύ τους, με υψηλές ταχύτητες σύνδεσης!

Ασύρματο ίντερνετ

Ταχύτατη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω από το ιδιόκτητο ασύρματο δίκτυο μας, για την οικία ή την επιχείρηση σας.

Συστήματα Δικτύων

Μελέτη / υλοποίηση εξ’ ολοκλήρου ασύρματου, hotspot δικτύου.

H GSnet διαθέτει πολυετή εμπειρία στη μελέτη και υλοποίηση ασύρματων μικροκυματικών ζεύξων, μισθωμένων κυκλωμάτων καθώς έχει αναπτύξει ένα διερευνημένο ιδιόκτητο ασύρματο δίκτυο από τα μεγαλύτερα στη Βόρεια Ελλάδα! Μέσα από το ιδιόκτητο δίκτυο μας προσφέρουμε τα παρακάτω:

 • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με υψηλές εγγυημένες ταχύτητες συμμετρικές σε Download / Upload
 • Διασύνδεση 2 ή περισσότερων σημείων μεταξύ τους, με υψηλές ταχύτητες σύνδεσης
 • Δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης και ευελιξία, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι μελλοντικά αυξημένες απαιτήσεις σας
 • Διαρκή έλεγχο και επιτήρηση Δικτύου
 • Υψηλή διαθεσιμότητα παροχής της υπηρεσίας
 • Σταθερό μίσθωμα ανεξάρτητα από τον όγκο των πληροφοριών

Στην GSnet θα βρείτε την καταλληλότερη κεραία για κάθε σας έργο, καθώς θα βρείτε την μεγαλύτερη συλλογή κεραιών στην αγορά. Περιλαμβάνονται κεραίες όλων των συχνοτήτων, για κάθε εφαρμογή, κατασκευασμένες από τους μεγαλύτερους οίκους στον κόσμο για ασύρματες ζεύξεις, RF & Οπτικές, για υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα και πλήθος εφαρμογών.

Αναμεταδότες όλων των τύπων και όλων των τεχνολογιών για κάθε εφαρμογή και κάθε προϋπολογισμό.

Προσφέρουμε προϊόντα και λύσεις για αναλογικά και ψηφιακά ραδιοδίκτυα, όπως TETRA Networks, Wi-MAX Networks, Digital Mobile Networks (DMR-NXDN), Private Mobile Radio networks (PMR) κ.α.

 • Base station antennas for all frequencies and technologies (GSM, DCS, UMTS, 3G, 4G, LTE)
 • VHF, UHF, SHF & HF
 • TETRA
 • Donor and coverage antennas for repeaters
 • Ground to Air
 • Marine
 • In door coverage for all applications
 • Microwave / Grid / Yagi
 • High Gain Parabolic
 • Mobile – Cellular
 • RF / Optical / Frequency Shifting / ICS / Digital
 • Low / Medium / High / Very High Power
 • Single / Dual / Triple Band
 • Tri-Sector (Pipe)
 • Broadcasting (Radio / TV)
 • Wi-Fi / Wi-Max
 • GPS
 • Special Type (MIMO, Beamforming, Bi-Sector)

Ευέλικτες υπηρεσίες που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας